Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Vĩnh Long
Mã thủ tục VLG-285350
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Đất đai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người yêu cầu đăng ký thế chấp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Người yêu cầu đăng ký thế chấp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện có bảo đảm đến Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (số 8, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện tiếp các công việc sau:

* Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp:

- Trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và trực tiếp hướng dẫn để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện hồ sơ hoặc cấp Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

 - Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi thời điểm nhận hồ sơ (ngày, tháng, năm) vào Đơn yêu cầu đăng ký và viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; ký và ghi rõ họ, tên người tiếp nhận hồ sơ; Ghi thông tin tiếp nhận hồ sơ vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và cấp cho người yêu cầu đăng ký Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai;

* Trường hợp hồ sơ nộp qua đường bưu điện:

- Trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ thì ngay trong ngày nhận được hồ sơ, cán bộ tiếp nhận lập văn bản từ chối đăng ký trong đó ghi các thông tin sau đây: Các loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký đã nhận được; lý do từ chối; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký. Văn bản từ chối gửi trả lại cùng hồ sơ đăng ký cho người yêu cầu đăng ký qua đường bưu điện có bảo đảm.

- Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi thời điểm nhận hồ sơ (ngày, tháng, năm) vào Đơn yêu cầu đăng ký và viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; ký và ghi rõ họ, tên người tiếp nhận hồ sơ; Ghi thông tin tiếp nhận hồ sơ vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và gửi cho người yêu cầu đăng ký Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả qua đường bưu điện có bảo đảm.

Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký  đất đai hoặc Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai ghi nội dung đăng ký thế chấp vào Sổ Địa chính; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Đơn yêu cầu đăng ký.

Bước 4: Người yêu cầu đăng ký nhận kết quả đăng ký tại Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai sau khi xuất trình Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và Giấy biên nhận thu lệ phí đăng kýhoặc gửi qua đường bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký. Trường hợp người yêu cầu đăng ký và Văn phòng đăng ký đất đai (hoặc Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai) có thỏa thuận phương thức trả kết quả đăng ký khác thì thực hiện trả kết quả đăng ký theo phương thức đã thỏa thuận.

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

   + Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút,

                                          Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

   + Sáng thứ bảy: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.


Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 + Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất, hồ sơ gồm: Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo mẫu số 01/ĐKTC (01 bản chính); Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định (01 bản chính); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính); Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu); Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính) nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp; Hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai. + Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất, hồ sơ gồm: Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (01 bản chính); Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định (01 bản chính); Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu); Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính) nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp; Hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.
Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Phí Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức.
Cơ quan thực hiện Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Địa chỉ cơ quan trực tiếp thực hiện (số 8, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)
Mức độ dịch vụ công trực tuyến 2
Địa chỉ nộp hồ sơ trực tuyến
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ (số 8, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện - Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai; - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp hồ sơ có Giấy chứng nhận.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin