Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế
Mã thủ tục TTH-285450
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực An toàn lao động
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Doanh nghiệp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận gửi hồ sơ đến Sở Lao động – TB và XH (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh).

- Bước 2: Không quá 25 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ, Sở Lao động - TB và XH tiến hành thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Sở Lao động - TB và XH phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp đề nghị và nêu rõ lý do.


Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế.

Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 08h00 - 11h00 và Chiều từ 13h30 - 16h30.


Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tự huấn luyện;
2 - Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện.
3 - Tài liệu huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (chỉ liệt kê danh mục theo Mẫu 02 Phụ lục II Nghị định số 140/2018/NĐ-CP; xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thẩm định).
Số bộ hồ sơ 01 (bộ).
Phí
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Đối tượng thực hiện - tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai thành phố Huế
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng B, hoặc thông báo lý do không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 26, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ.


Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin