Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế
Mã thủ tục TTH-285446
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực An toàn lao động
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức có nhu cầu gia hạn Giấy chứng nhận gửi hồ sơ đến Sở Lao động – TB và XH (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh)

- Bước 2: Không quá 25 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ, Sở Lao động - TB và XH gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B. Trường hợp không gia hạn Giấy chứng nhận, Sở Lao động - TB và XH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 08h00 - 11h00 và Chiều từ 13h30 - 16h30.


Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Văn bản đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động;
2 - Nếu có thay đổi thông tin so với hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận thì cập nhật thông tin bổ sung theo mẫu hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện.
Số bộ hồ sơ 01 (bộ).
Phí
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Đối tượng thực hiện - tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai thành phố Huế
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, hoặc thông báo lý do không gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 26, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ.


Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin