Liên thông thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế
Mã thủ tục TTH-285432
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh và Tờ khai đăng ký thuế  đến Trung tâm hành chính công cấp huyện (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả), nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ kèm theo có: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình (bản sao hợp lệ) và biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh (bản sao hợp lệ)  đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện lại hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ thì trao Giấy biên nhận cho người nộp.

Hồ sơ được phân loại và chuyển về 2 đơn vị: (1) chuyển về Phòng Tài chính – Kế hoạch để thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; (2) chuyển về Chi cục thuế cấp huyện để thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế.

* Phòng Tài chính – Kế hoạch và Chi cục thuế cấp huyện có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  và mã số thuế cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

 

- Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh.

- Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

"+ Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây: Loại hình “Hộ kinh doanh”; Tên riêng của hộ kinh doanh.

+ Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

+ Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.

+ Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.

+ Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện".

- Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện không tiếp nhận hồ sơ và phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho hộ kinh doanh.

Cách thức thực hiện
Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (bản chính).
2 - Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (bản chính, nếu có).
3 - Thẻ căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình (bản sao hợp lệ);
4 - Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập (bản sao hợp lệ);
5 - Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 03-ĐK-TCT (bản chính).
Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Đối tượng thực hiện Cá nhân, đại diện hộ gia đình
Cơ quan thực hiện Chi cục thuế huyện, thành phố, Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục thuế huyện, thành phố, Phòng Tài chính - Kế hoạch
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế /Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 71 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, cụ thể:

"Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

- Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

- Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định nêu trên;

- Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh".

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin