Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Thái Nguyên
Mã thủ tục BLĐ-TBVXH-TNG-286339
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Đề xuất nhân sự giữ chức vụ hiệu trưởng trường trung cấp
tư thục.

Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường căn cứ tiêu chuẩn hiệu trưởng trường trung cấp, lựa chọn và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính công nhận.

b) Bước 2: Lập hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường trung cấp
tư thục.

c) Quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Trường hợp không đồng ý, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

 

 

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 a) Văn bản của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. b) Biên bản họp của hội đồng quản trị đề nghị công nhận hiệu trưởng trường. c) Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận. 01
Số bộ hồ sơ 01 bộ Hồ sơ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Trường trung cấp tư thục
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

- Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

(Địa chỉ: số 2, đường Phù Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

 
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được công nhận khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp.

b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

c) Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp.

d) Có đủ sức khỏe.

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin