Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Sơn La
Mã thủ tục BKHVCN-SLA-282291
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang nộp phiếu khai thiết bị X-quang chẩn đoán y tế cho Sở KH&CN địa phương.

Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ xem xét phiếu khai báo và đề nghị bổ sung thông tin (nếu có);

Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy xác nhận đã khai báo.

 

Cách thức thực hiện
Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4. Có thể nộp trực tiếp hoặc qua  bưu điện, bưu chính công ích
Thành phần hồ sơ
  Thành phần hồ sơ  
1. Phiếu khai báo thiết bị X quang chẩn đoán y tế.  
2.    
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang chẩn đoán y tế với công suất trên mức miễn trừ khai báo
Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Khoa học và Công nghệ địa phương
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&CN tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận khai báo
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin