Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Sơn La
Mã thủ tục BYT-SLA-227724
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã, Cơ quan khác
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1. Bước 1 Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại giấy chứng sinh cho cơ sở khám chữa bệnh nơi đã cấp giấy chứng sinh lần đầu  
2. Bước 2 Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cấp lại giấy chứng sinh cho trẻ.
Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc
 
3. Bước 3 Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế  

 

Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp tại Cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Bố mẹ hoặc người thân của trẻ.
Cơ quan thực hiện Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy chứng sinh
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không có
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin