Đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do doanh nghiệp được cấp lại Giấy đăng ký kinh doanh

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Sơn La
Mã thủ tục BLĐ-TBVXH-SLA-286041
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước
Trình tự thực hiện

+ Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Trường hợp hồ sơ đáp ứng các điều kiện để được cấp phép, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đổi giấy phép cho doanh nghiệp trong vòng 15 ngày.

 

Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần hồ sơ

+ Văn bản đề nghị đổi giấy phép của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (theo mẫu tại Phụ lục số 03 Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Giấy phép đã được cấp cho doanh nghiệp dịch vụ;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp lại;

+ Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn theo quy định;

+ Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 9 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

+ Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: họ và tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao;

+ Giấy tờ xác nhận việc đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Số bộ hồ sơ 01 bộ Hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thay đổi giấy chứng nhận đăng kinh doanh (đăng ký doanh nghiệp).
Cơ quan thực hiện Cục quản lý lao động nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Lao động Thương binh Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộ
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp dịch vụ gửi hồ sơ đổi giấy phép đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; quá thời hạn này mà doanh nghiệp không gửi hồ sơ đề nghị đổi Giấy phép thì Giấy phép mặc nhiên hết hiệu lực.

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin