Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi giấy phép bị mất, cháy, bị hư hỏng

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Sơn La
Mã thủ tục BLĐ-TBVXH-SLA-286042
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước
Trình tự thực hiện

+ Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Trường hợp hồ sơ đáp ứng các điều kiện để được cấp phép, Bộ LĐTBXH cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp trong vòng 15 ngày.

Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần hồ sơ

+ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

+ Giấy phép bị hư hỏng hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an nơi doanh nghiệp dịch vụ đặt trụ sở chính trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị cháy;

Số bộ hồ sơ 01 bộ Hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng giấy phép bị mất, bị cháy, bị hư hỏng.
Cơ quan thực hiện Cục quản lý lao động nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Lao động Thương binh Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép nhưng giấy phép bị hư hỏng, mất hoặc bị cháy; doanh nghiệp xuất trình được giấy tờ chứng minh việc giấy phép bị hư hỏng, mất hoặc cháy. 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin