Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư ra nước ngoài

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Sơn La
Mã thủ tục BLĐ-TBVXH-SLA-286045
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước
Trình tự thực hiện

+ Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng về Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản trả lời doanh nghiệp trong vòng 10 ngày.

Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần hồ sơ

+ Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (gồm Phương án sử dụng và quản lý người lao động đưa đi, ngành, nghề, thời hạn làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, điều kiện sinh hoạt, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác có liên quan đến người lao động; Phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư và tóm tắt nội dung dự án đầu tư ra nước ngoài;

Báo cáo danh sách người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại (nước, khu vực) theo mẫu tại Phụ lục số 15 – Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007;
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

- 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp có dự án đầu tư ra nước ngoài có đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Dự án đó.
Cơ quan thực hiện Cục quản lý lao động nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục quản lý lao động nước ngoài
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Công văn chấp thuận để doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các dự án đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

+ Doanh nghiệp có dự án đầu tư ra nước ngoài và dự án đó có sử dụng lao động Việt Nam;

+ Chỉ được đưa người lao động đi làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh do tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập ở nước ngoài;

+ Chậm nhất 20 ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp lập danh sách người lao động ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo mẫu tại Phụ lục số 15 kèm theo Thông tư nàygửi Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin