Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh

 • Thông tin
 • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Quảng Nam
Mã thủ tục QNA-000283
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định (TT đặc thù)
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Trình tự thực hiện
 1. Bước 1 : Vào thời điểm học sinh đầu cấp làm thủ tục nhập học, nhà trường tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho bố, mẹ (hoặc người giám hộ hợp pháp) và học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sach chuẩn bi hô sơ đề nghị hỗ trợ.
 2. Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhà trường niêm yết thông báo, gia đình hoặc học sinh nộp đây đu hô sơ cho cơ sở giáo dục.
 3. Bước 3: Cơ sở giáo dục tiếp nhận hồ sơ; lập danh sách. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nôp hô sơ, nhà trường tổ chức xét duyệt và lâp hô sơ theo quy định và gửi vê Sở giao duc va đao tao.
 4. Bước 4: Sở giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ của cơ sở giáo dục. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hô sơ đê nghi hô trơ cua các nhà trường, sở giáo dục và đào tạotổng hợp, thâm đinh trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyêt.

đ) Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhận hồ sơ đề nghị của sở giáo dục và đào tạo. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ trình của sở giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ban hanh Quyêt đinh phê duyệt.

 1. Bước 6: Sở giáo dụcvà đào tạo gửi các trường kết quả phê duyệt học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ để nhà trường thông báo công khai và tổ chức triển khai thực hiện.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại nhà trường hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 a) Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP);
2 b) Sổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực tư bản chính; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của Trưởng Công an xã).
3 c) Giấy tờ minh chứng là hộ nghèo do Ủy ban nhân dân xã cấp hoặc xác nhận cho đối tượng.
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết
 • Kinh phí hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở cho học sinhđược chi trả, cấp phát hằng tháng.
 • Gạo được cấp cho học sin h theo định kỳ nhưng không quái 2 lần/học kỳ

Đối tượng thực hiện Học sinh hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ củá học sinh
Cơ quan thực hiện Cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, số 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện - Quyết định được hưởng chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh. - Mỗi tháng học sinh được hỗ trợ 15kg gạo và hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh. - Đối với học sinh phải tự lo chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ tiền nhà bằng 10% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Đối với học sinh trung học phổ thông là người dần tộc kinh

 1. Đáng học trường trung học phổ thông hoặc cấp trung học phổ thông tại trường phổ thông có nhiều cấp học .
 2. Bản thần và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dần tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngáng ven biển và hải đảo.
 3. Nhà ở xá trường khoảng cách tư 10 km trở lến hoăc địá hình cách trở , giáo thông đi lại khó khăn: phải quá sông, suối không có cầu; quá đèo, núi cao; quá vùng sạt lở đất, đá.
 4. Là nhân khẩu trong gia đình thuộc hộ nghèo.

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin