Thủ tục giám định mức độ khuyết tật (trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý kết luận của hội đồng xác định mức độ khuyết tật)

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Quảng Bình
Mã thủ tục BYT-QBI-286691
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Giám định y khoa
Trình tự thực hiện

Bước 1: Phòng lao động TBXH cấp huyện có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ giám định theo quy định, gửi hồ sơ xin giám định đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ: Số 09 đường Quang Trung - TP Đồng Hới - T.Quảng Bình;

Số điện thoại: 0232.3812.812

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: Buổi sáng từ 8h - 11h, Buổi chiều từ 13h30 - 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày nghỉ, lễ.

Bước 2: Căn cứ hồ sơ của đối tượng giám định, Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật

Trường hợp không khám giám định, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng

Bước 3: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi Hội đồng có kết luận, cơ quan thường trực Hội đồng Giám định y khoa có trách nhiệm phát hành Biên bản giám định y khoa.

 

Cách thức thực hiện
Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 1. Giấy giới thiệu của Uỷ ban nhân dân (UBND) xã nơi đối tượng cư trú đề nghị khám giám định khuyết tật, trong giấy giới thiệu ghi rõ người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, có dán ảnh của đối tượng và đóng dấu giáp lai của UBND xã nơi đối tượng cư trú;
2 2. Biên bản họp của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật (bản sao biên bản);
3 3. Bản sao các giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra viện, giấy phẫu thuật và các giấy tờ liên quan khác (nếu có);
4 4. Biên bản xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng Giám định y khoa lần gần nhất;
5 5. Giấy kiến nghị của người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật về kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện - Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh, Số 09 đường Quang Trung - TP. Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Biên bản khám giám định mức độ khuyết tật.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin