Cấp lại chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Phú Thọ
Mã thủ tục PTH-272029
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện
a) Nộp hồ sơ TTHC:
Tổ chức, cá nhân gửi văn bản đề nghị đến:
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam đối với trung tâm sát hạch lái xe loại 1, 2;
- Sở Giao thông vận tải đối với trung tâm sát hạch lái xe loại 3
b) Giải quyết TTHC:
- Trường hợp trung tâm sát hạch lái xe có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử
dụng để sát hạch lái xe: Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, Tổng
cục Đường bộ Việt Nam phối hợp Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp lại giấy chứng nhận trung tâm
sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động; Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp lại giấy chứng
nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động. Trường hợp không cấp lại, phải trả lời bằng văn
bản và nêu rõ lý do;
- Trường hợp bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy chứng nhận: Trong thời hạn không
quá 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận cho trung tâm sát hạch. Trường hợp
không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.
 
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

- Đối với trường hợp trung tâm sát hạch lái xe có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe, thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với trường hợp bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy chứng nhận, thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc,

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện - tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải
Địa chỉ cơ quan trực tiếp thực hiện
Mức độ dịch vụ công trực tuyến 2
Địa chỉ nộp hồ sơ trực tuyến
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ.

- Địa chỉ: số 398, Đường Trần Phú, phường Tân Dân - TP. Việt Trì - Phú Thọ.

- ĐT: 02102.222.555
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện - Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin