Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Long An
Mã thủ tục LAN-291599
Cấp thực hiện Cấp Xã
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi và gửi bản đăng ký kê khai đến UBND cấp xã.

Các hộ nuôi trồng thủy sản kê khai khi thực hiện nuôi trồng thủy sản và bản gửi đăng ký kê khai đến UBND cấp xã.

- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản kê khai, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận kê khai đối với các hộ chăn nuôi tập trung. Đối với các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện kê khai, UBND xã xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng.


Cách thức thực hiện Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến UBND cấp xã
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu theo mẫu số 6 phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP.
Số bộ hồ sơ 2 bộ chính
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản kê khai.


Đối tượng thực hiện Hộ chăn nuôi tập trung, hộ nuôi trồng thuỷ sản
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến UBND cấp xã.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện UBND cấp xã xác nhận vào bản kê khai.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin