Phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Long An
Mã thủ tục BGTVT-LAN-285623
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Đường thủy nội địa
Trình tự thực hiện

* Bước 1. Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu Phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính tỉnh Long An, địa chỉ: Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trao cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Chuyển hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải giải quyết.

* Bước 2. Thẩm định hồ sơ

- Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải phải có văn bản thông báo và hướng dẫn, chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để gửi cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giao thông vận tải tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải có văn bản phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Ngay khi có kết quả, Sở Giao thông vận tải chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

* Bước 3. Trả kết quả

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).

- Người nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để được hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

+ Sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

 

 

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ:

+ Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

+ Gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

+ Qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Trả kết quả được thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An hoặc qua đường bưu điện.

 

 

Thành phần hồ sơ

- Tờ khai phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm theo mẫu;

- Phương án trục vớt tài sản chìm đắm, gồm các nội dung cơ bản sau:

+ Tên, số lượng, loại tài sản chìm đắm;

+ Số lượng, loại hàng chở trên tàu (nếu là tàu thuyền);

+ Khối lượng nhiên liệu trên tàu (nếu là tàu thuyền);

+ Căn cứ tổ chức việc trục vớt;

+ Kết quả thực hiện phương án thăm dò tài sản chìm đắm (nếu có);

+ Địa điểm tài sản bị chìm đắm;

+ Dự kiến thời gian bắt đầu và thời hạn trục vớt;

+ Phương tiện tham gia và biện pháp trục vớt;

+ Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình trục vớt;

+ Biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong quá trình trục vớt;

+ Biện pháp bảo quản tài sản bị chìm đắm sau khi được trục vớt;

+ Bàn giao tài sản được trục vớt;

+ Biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

+ Biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường;

+ Biện pháp phòng, chống cháy, nổ;

+ Dự toán chi phí trục vớt;

+ Đơn vị thực hiện trục vớt.

Đối với phương án trục vớt do chủ sở hữu tài sản lập và thực hiện trục vớt thì phương án không bao gồm nội dung dự toán chi phí trục vớt.

- Các tài liệu, giấy tờ cần thiết khác có liên quan (nếu có).

Số bộ hồ sơ 01 (bộ).
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


 

Đối tượng thực hiện - Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính tỉnh Long An, địa chỉ: Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An).
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An
Kết quả thực hiện Văn bản.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không có
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin