Xét chọn nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Lạng Sơn
Mã thủ tục LSN-287795
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Y tế
Trình tự thực hiện

Bước 1: Thông báo việc xét chọn

Căn cứ nhu cầu thực tế về nhân viên y tế thôn, cô đỡ thôn Trạm Y tế xã (TYT) báo cáo với UBND xã; phối hợp với Trưởng thôn thông báo việc xét chọn nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Trưởng Trạm Y tế xã, chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, xem xét, trao đổi thống nhất với Trưởng thôn; tổng hợp danh sách, báo cáo Chủ tịch UBND xã xem xét, cho ý kiến bằng văn bản.

Bước 3: Tổ chức hội nghị thôn

 Trưởng Trạm Y tế xã thông báo đến toàn thể nhân dân trong thôn về địa điểm, nội dung, thời gian triệu tập họp thôn. Thành phần dự họp mời toàn thể nhân dân trong thôn, đại diện UBND xã, Trạm Y tế xã.

          Tại buổi họp Trưởng thôn thông qua các Quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, cô đỡ thôn nêu tại Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08/3/2013 của Bộ Y tế, các văn bản của Nhà nước và UBND tỉnh liên quan đến nhân viên y tế thôn, cô đỡ thôn; thông qua danh sách tham gia xét chọn nhân viên y tế thôn, cô đỡ thôn.

 Cuộc họp thôn thảo luận và thống nhất giới thiệu người làm nhân viên y tế thôn, cô đỡ thôn (có biên bản cuộc họp và kết quả tín nhiệm của các thành viên tại cuộc họp bằng hình thức giơ tay biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín; ký xác nhận của đại diện Trạm Y tế và UBND xã).

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét chọn

Căn cứ kết quả giới thiệu người làm nhân viên y tế thôn tại cuộc họp thôn, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ Trưởng Trạm Y tế xã có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp, lập danh sách trích ngang những người đề nghị được tham gia xét chọn làm nhân viên y tế thôn, cô đỡ thôn; có công văn gửi Trung tâm Y tế huyện, thành phố xem xét quyết định (kèm theo hồ sơ cá nhân).

Bước 5: Xét chọn

Trên cơ sở văn bản đề nghị của Trạm Y tế xã, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thành phố xem xét, ban hành quyết định xét chọn người làm nhân viên y tế thôn, cô đỡ thôn; ký hợp đồng trách nhiệm đối với nhân viên y tế thôn, cô đỡ thôn.


Cách thức thực hiện Gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 * Thành phần hồ sơ: - Đơn xin làm nhân viên y tế thôn, cô đỡ thôn của cá nhân; - Biên bản họp thôn (có xác nhận của UBND xã); - Sơ yếu lý lịch tự thuật (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú); - Bản sao văn bằng chuyên môn về y (có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08/3/2013 của Bộ Y tế. - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ xét chọn. - Công văn đề nghị xét chọn của Trạm Y tế xã.
2
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Không quá 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Đối tượng thực hiện - Cá nhân
Cơ quan thực hiện Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, Trung tâm y tế các huyện, thành phố
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trạm y tế xã, phường, thị trấn
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định xét chọn người làm nhân viên Y tế thôn, cô đỡ thôn
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Tiêu chí lựa chọn danh sách thôn còn khó khăn về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em cần bố trí 01 cô đỡ thôn.

- Thôn có từ 100 hộ gia đình trở lên và có khoảng cách từ trung tâm thôn đến Trạm Y tế xã từ 5 Km trở lên.

- Hoặc thôn có từ dưới 100 hộ gia đình trở xuống và có khoảng cách từ trung tâm thôn đến Trạm Y tế xã từ 15 Km trở lên.


Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin