Công bố tiêu chuẩn chất lượng giống rau hoa

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Lâm Đồng
Mã thủ tục LDG-283730
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định (TT đặc thù)
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trình tự thực hiện

Hồ sơ Công bố tiêu chuẩn chất lượng giống gửi về Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, phường 4, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trong thời gian 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra, thẩm định; thông báo tiếp nhận tiêu chuẩn chất lượng cây giống của tổ chức, cá nhân đối với trường hợp đạt yêu cầu. Trường hợp chưa đạt yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản hướng dẫn cụ thể để các tổ chức, cá nhân có biện pháp khắc phục và điều chỉnh phù hợp trong quá trình sản xuất.

Sau khi nhận được báo cáo khắc phục, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra và ra thông báo tiếp nhận nếu đạt yêu cầu.


Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Giấy Đăng ký kinh doanh (bản sao); - Đơn xin công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng; - Bản kê khai điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng; - Qui trình sản xuất giống cây trồng; - Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng giống rau, hoa (theo mẫu); - Chỉ tiêu kỹ thuật và mức chất lượng công bố tiêu chuẩn chất lượng giống rau, hoa đối với cây giống xuất vườn ươm theo quy định tại (theo mẫu).
Số bộ hồ sơ 1
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 7 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh giống rau hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, phường 4, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Thông báo tiếp nhận
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân công bố không được thấp hơn Quy định về tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm đối với một số giống rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành) hoặc các tiêu chuẩn ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qui định. Trường hợp tiêu chuẩn cây giống rau, hoa xuất vườn ươm do đơn vị sản xuất chưa có trong danh mục do UBND tỉnh ban hành thì đơn vị công bố theo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn khu vực (nếu có) hoặc theo tiêu chuẩn cơ sở do đơn vị quy định.


Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin