Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục BKH-KTU-271907
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Quản lý đăng ký kinh doanh
Trình tự thực hiện

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ và thanh toán lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

+ Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

+ Thời gian: Sáng từ 7h30 - 10h30, chiều từ 13h30 - 16h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).

- Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chuyên viên tiếp nhận cấp Giấy biên nhận hồ sơ và công bố mẫu dấu/hủy dấu của DN lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký qua mạng sử dụng chữ ký số công cộng:

- Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác nhận/ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc từ chối hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử 

 

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (theo mẫu-Phụ lục II-8) đối với trường hợp sử dụng con dấu;
2 - Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (theo mẫu-Phụ lục II-9) đối với trường hợp thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu;
3 - Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện ((theo mẫu-Phụ lục II-10) đối với trường hợp huỷ mẫu con dấu;
Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

- Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử: Doanh nghiệp không cần gửi hồ sơ bằng bản giấy cho phòng Đăng ký kinh doanh. 

Đối tượng thực hiện - Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

+ Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Thông báo mẫu con dấu/Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu, số lượng con dấu/Thông báo về việc huỷ mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin