Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản).

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục BNN-KTU-288125
Cấp thực hiện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Thú y
Trình tự thực hiện

Bước 1: Các cơ sở có Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật bị rách, cũ nát hoặc bị mất có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, Tp Kon Tum

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho tổ chức

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung.

- Trường hợp từ chối cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Cơ sở nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Đơn đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật của cơ sở hoặc văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật ((Phụ lục VIa-đối với cơ sở hoặc Phụ lục VIb-đối với cấp xã Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT)).
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cơ sở an toàn dịch bệnh đã được cấp giấy chứng nhận.
Cơ quan thực hiện Chi cục chăn nuôi và thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, Tp Kon Tum


Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Thời hạn của Giấy chứng nhận: Giữ nguyên thời hạn của Giấy chứng nhận cũ).
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin