Thẩm định, phê duyệt Đề án xin hỗ trợ kinh phí khuyến công quốc gia (thẩm định cấp cơ sở)

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục KTU-258326
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Công nghiệp địa phương
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua đường bưu điện.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định.

Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Tờ trình xin thẩm định đề án khuyến công quốc gia.
2 - Tờ trình đề nghị xin hỗ trợ chương trình khuyến công quốc gia của đơn vị thực hiện đề án;
3 - Bản sao chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị thực hiện đề án;
4 - Văn bản cam kết của tổ chức, cá nhân về việc chưa được hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí nào của nhà nước cho cùng một nội dung chi được chương trình khuyến côn hỗ trợ; cam kết của tổ chức, cá nhân đủ kinh phí thực hiện dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (sau khi trừ số kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ);
5 - Đề án khuyến công.
Số bộ hồ sơ 05 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

26 ngày


Đối tượng thực hiện - tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.


Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Thông báo kết quả thẩm định đề án.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin