Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục BTT-KTU-284217
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Bưu chính
Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.

- Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp.

- Qua đường bưu chính.

 

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
01
2 - Bản gốc văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được
01
Số bộ hồ sơ 01 bộ là bản gốc
Phí
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
Đối tượng thực hiện - Tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không
Kết quả thực hiện Bản sao từ bản gốc của văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã được cấp
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin