Tên thủ tục: Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Khánh Hòa
Mã thủ tục BLĐ-TBVXH-KHA-286142
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Lao động tiền lương
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh.

- Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động.

- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh có văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

 

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 gồm văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động; Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; Nội quy lao động.
01
Số bộ hồ sơ 01 bộ Hồ sơ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động ngay tại thời điểm nhận đủ hồ sơ. Trong trường hợp 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì có văn bản thông báo hoặc hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.
Đối tượng thực hiện Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, địa chỉ số 2, số 4 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa.

Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Các quy định của nội quy lao động không trái với pháp luật lao động.

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin