Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế)

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Hậu Giang
Mã thủ tục T-HAG-148627-TT
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt bản kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế) phải lập hồ sơ theo quy định và gửi 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang (địa chỉ: Số 7, đường Điện Biên Phủ, Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Tiếp nhận trực tiếp:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

- Tiếp nhận qua đường Bưu điện:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì thông báo bằng thư điện tử (email) hoặc trả lời văn bản hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

+ Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thẩm định hồ sơ và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định.

+ Trường hợp không đồng ý phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả

Trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang.

Người đến nhận kết quả phải mang theo Biên nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Biên nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức.

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra Biên nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp đến Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện.

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ, các tài liệu quy định trong thành phần hồ sơ chưa được chứng thực từ bản chính, tổ chức, cá nhân phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

+ Trường hợp được gửi qua đường bưu điện, các tài liệu quy định trong thành phần hồ sơ, tổ chức cá nhân phải nộp bản sao đã được chứng thực từ bản chính.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Vào ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ).

+ Sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ.

+ Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.
Thành phần hồ sơ

(1) Công văn đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (bản chính);

(2) 03 bản kế hoạch ứng phó cấp cơ sở được lập có cấu trúc và nội dung theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Bìa chính, bìa phụ phải có chữ ký của người đứng đầu cơ sở, kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, có đóng dấu giáp lai các trang và có trang bìa cứng).

Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt bản kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở.
Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt bản kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở phải nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, Điều 30, Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin