Thủ tục cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Hậu Giang
Mã thủ tục T-HAG-148625-TT
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang (địa chỉ: Số 7, đường Điện Biên Phủ, Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Tiếp nhận trực tiếp:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

- Tiếp nhận qua đường Bưu điện:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì thông báo bằng thư điện tử (email) hoặc trả lời văn bản hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

+ Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (cấp lại).

+ Trong trường hợp không cấp giấy phép, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả

Trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang.

Người đến nhận kết quả phải mang theo Biên nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Biên nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức.

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra Biên nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp đến Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện.

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ, các tài liệu quy định trong thành phần hồ sơ chưa được chứng thực từ bản chính, tổ chức, cá nhân phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

+ Trường hợp được gửi qua đường bưu điện, các tài liệu quy định trong thành phần hồ sơ, tổ chức cá nhân phải nộp bản sao đã được chứng thực từ bản chính.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Vào ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ).

+ Sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ.

+ Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

Thành phần hồ sơ

(1) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép (mẫu 08-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

(2) Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất giấy phép và giấy biên nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy phép khi đề nghị cấp lại giấy phép do bị mất;

(3) Bản gốc giấy phép khi đề nghị cấp lại giấy phép do bị rách, nát.

Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ.
Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (cấp lại).
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Khi mất giấy phép, tổ chức, cá nhân được cấp phải khai báo ngay với cơ quan công an nơi mất, cơ quan cấp giấy phép và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép không tìm được, thì đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang cấp lại giấy phép.

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin