Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hải Phòng
Mã thủ tục BVH-HPO-279020
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Lữ hành
Trình tự thực hiện

- Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa nộp hồ sơ đến Sở Du lịch 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Du lịch 

 


Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 (1) Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017) *;
2 (2) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;
3 (3) Giấy tờ chứng minh điều kiện về trình độ nghiệp vụ: Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác và bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa*;
4 (4) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
5 (5) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm*. - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). * Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. * Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. * Cơ quan thực hiện TTHC: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Số bộ hồ sơ 01 (bộ).
Phí
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện - tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ cơ quan trực tiếp thực hiện Sở Du lịch. Số 72 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng.
Mức độ dịch vụ công trực tuyến 2
Địa chỉ nộp hồ sơ trực tuyến
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Du lịch. Số 72 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

(1) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

(3) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy*;

(4) Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa*.


Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin