Thủ tục Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đường nhánh đấu nối vào đường đường huyện, đường đô thị

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Hải Dương
Mã thủ tục HDU-281743
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng giao thông
Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu lập hồ sơ gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu chính.

- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

+ Trường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác), trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện.

+ Trường hợp nộp trực tiếp, nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nếu đúng quy định thì viết giấy hẹn lấy kết quả.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận của UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

+ Thời gian: Theo giờ hành chính.

+ Địa điểm: tại Bộ phận tiếp nhận của UBND cấp huyện


Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu lập hồ sơ gửi và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu chính.


Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 + Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT hoặc công văn có đầy đủ thông tin như mẫu đơn (bản chính); 01
2 + Quy hoạch các điểm đấu nối vào đường bộ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền cho phép đấu nối đường nhánh vào đường bộ đối với các trường hợp tuyến đường chưa có Quy hoạch các điểm đấu nối được phê duyệt (bản sao);
01
3 + Văn bản của UBND cấp có thẩm quyền giao tổ chức, cá nhân làm chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao nếu quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận đơn lẻ của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền chưa xác định rõ chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao (bản chính);
01
4 + Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao, biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông do tổ chức tư vấn có đủ năng lực lập (bản chính).
01
Số bộ hồ sơ 01 (bộ).
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


Đối tượng thực hiện - tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận một cửa UBND cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin