Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Hải Dương
Mã thủ tục BLĐ-TBVXH-HDU-286400
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực An toàn lao động
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người lao động gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Trung tâm  Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương

- Bước 2: Cơ quan tiếp nhận xem xét, nếu hồ sơ bảo đảm yêu cầu theo quy định của pháp luật thì quyết định hỗ trợ. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do, hướng dẫn thực hiện.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 a) Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện (theo mẫu). b) Hóa đơn thu tiền của Tổ chức huấn luyện. c) Bản sao thẻ an toàn đã được cấp.
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Trong vòng 14 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện


Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định hỗ trợ chi phí huấn luyện
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và khoản 2 Điều 11 Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH.
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin