Cấp giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Hà Nội

  • Thông tin
  • TTHC liên thông
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hà Nội
Mã thủ tục T-HNO-263393-TT
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Lĩnh vực Ngoại vụ
Trình tự thực hiện

- Các tổ chức xin cấp giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và trả kết quả – Sở Ngoại vụ của Sở, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.

 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho cơ quan, tổ chức theo phiếu hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và trả kết quả hướng dẫn cơ quan, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và trả kết quả – Sở Ngoại vụ - Số 10 Lê Lai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ại vụ của Sở, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.

 

 

 

Thành phần hồ sơ

- Đơn xin thành lập (01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng nước ngoài thông dụng);

- Điều lệ hoạt động của Hiệp hội;

- Văn bản giới thiệu của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam;

- Hồ sơ về trụ sở làm việc của Hiệp hội;

- Lý lịch của Ban lãnh đạo của Hiệp hội;

- Danh sách các đại diện doanh nghiệp tham gia Hiệp hội.

Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện - Cơ quan, tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Ngoại vụ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trụ sở cơ quan hành chính
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện
  • Giấy phép
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin