Thủ tục hành chính giải quyết chế độ một lần đối với thân nhân của quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ đã từ trần

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Hà Giang
Mã thủ tục BQP-HGI-278399
Cấp thực hiện Cấp Xã
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Chính sách
Trình tự thực hiện
  • Đối tượng nộp các giấy tờ theo quy định cho Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn;
  • Cơ quan quân sự các cấp huyện, tỉnh, quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xét duyệt, thẩm định;
  • Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng xét duyệt, ra quyết định.
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp cho Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của đối tượng
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị của thân nhân đối tượng từ trần Thành phần hồ sơ 2: Giấy chứng tử (bản chính hoặc bản sao). Thành phần hồ sơ 3: Giấy uỷ quyền (nếu có)
2
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết
  • Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn: 03 ngày làm việc;
  • Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện: Không quá 05 ngày làm việc;
  • Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh: Không quá 07 ngày làm việc;
  • Bộ Chỉ huy quân sự Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Không quá 10 ngày làm việc;
  • Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng trong, thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ra quyết định hưởng chế độ hưu trí
Đối tượng thực hiện - Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Cơ quan chỉ huy quân sự các cấp huyện; tỉnh; quân khu; BTL Thu đô Hà Nội.
Kết quả thực hiện Quyết định hưởng chế độ hưu trí
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin