Giải quyết chế độ hưu trí hằng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Hà Giang
Mã thủ tục BQP-HGI-105706
Cấp thực hiện Cấp Xã
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
1 Đối tượng nộp các giấy tờ theo quy định cho cơ quan quân sự xã (phường).
2 Hồ sơ của đối tượng được thẩm định qua cơ quan quân sự các cấp huyện (quận), tỉnh (thành phố), quân khu và gửi về Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.
3 Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ hưu trí.

 

Cách thức thực hiện
Trực tiếp làm thủ tục tại cơ quan quân sự xã (phường)
Thành phần hồ sơ
  Thành phần hồ sơ
1. - Đơn đề nghị của đối tượng;
2. - Quyết định phục viên, xuất ngũ (bản gốc) đối với đối tượng phục viên, xuất ngũ; Trường hợp quyết định không đầy đủ yếu tố xét hưởng chế độ hưu trí thì kèm theo lý lịch quân nhân hoặc lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên;
3. - Các giấy tờ hồ sơ khác có liên quan: quyết định thăng quân hàm, nâng lương, đề bạt bổ nhiệm, sổ bảo hiểm xã hội… (nếu có);
4. - Bản khai quá trình tham gia bảo hiểm xã hội;
5. - Quyết định thực hiện chế độ hưu trí của Bộ Tư lệnh Quân khu;
6. - Công văn đề nghị của các cấp;
7. - Giấy giới thiệu trả lương hưu hàng tháng;
8. - Giấy chứng nhận hưu trí.
Số bộ hồ sơ 05 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Bảo hiểm xã hội BQP giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cơ quan quân sự xã (phường)
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bảo hiểm xã hội BQP
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin