Cấp lại thẻ kiểm tra viên điện lực trong trường hợp bị mất hoặc hỏng thẻ

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Cao Bằng
Mã thủ tục BCT-CBA-261712
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Điện
Trình tự thực hiện
 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Công Thương.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý năng lượng.

- Bước 3: Phòng Quản lý năng lượng thẩm định hồ sơ.

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực.

+ Trường hợp không cấp thẻ, sau 03 ngày làm việc, Sở Công Thương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lí do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính; nộp phí, lệ phí theo quy định.

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Công Thương Cao Bằng.

 

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Văn bản đề nghị cấp lại thẻ của đơn vị quản lý Kiểm tra viên điện lực
2 - Đơn đề nghị cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực.
3 - Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực.
4 - 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm.
5 - Thẻ Kiểm tra viên điện lực đối với trường hợp thẻ bị hỏng
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Công Thương
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Số 108, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Thẻ
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
 

Không

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin