Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Cao Bằng
Mã thủ tục BTP-CBA-277039
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Trọng tài thương mại
Trình tự thực hiện

- Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở Chi nhánh của Trung tâm trọng tài;

- Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm trọng tài trong thời gian pháp luật quy định.

 

 

Cách thức thực hiện
Hồ sơ nộp trực tiếp 
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-TTTM);
2 - Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu;
3 - Bản chính Quyết định thành lập Chi nhánh của Trung tâm trọng tài;
4 - Bản chính Quyết định của Trung tâm trọng tài về việc cử Trưởng Chi nhánh.
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Trung tâm trọng tài
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Tư pháp
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

Số 029, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm trọng tài.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin