Nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Cần Thơ
Mã thủ tục BKH-CTO-271608
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

- Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp

 

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
Số bộ hồ sơ không quy định
Phí Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Ngay thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp

Đối tượng thực hiện - Tổ chức
Cơ quan thực hiện Cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy biên nhận đã nhận lại con dấu
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không có

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin