Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục BXD-263467
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Vật liệu xây dựng
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Bộ Xây dựng theo một trong các hình thức sau:

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu điện: Bản sao có chứng thực.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Xây dựng thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức chứng nhận sửa đổi, bổ sung đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơđầy đủ và hợp lệ, Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức chứng nhận.


Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Xây dựng hoặc dịch vụ bưu điện.


Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 06, Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. - Bản chính Giấy chứng nhận bị hư hỏng (nếu có) đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị hư hỏng. 01
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.


Đối tượng thực hiện - tổ chức, - Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện Bộ Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ Xây dựng số 37 phố Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện - Giấy chứng nhận
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có 
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin