Phúc tra và xử lý kết quả phúc tra

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Tài chính
Mã thủ tục BTC-287426
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Bảo hiểm
Trình tự thực hiện
+ Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính ra quyết định phê duyệt kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm, thí sinh thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm nộp hồ sơ cho Bộ Tài chính;
+ Bộ Tài chính xem xét, thực hiện chấm phúc tra;
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ Tài chính có văn bản trả lời kết quả phúc tra cho thí sinh
+ Bộ Tài chính có văn bản điều chỉnh kết quả thi (nếu có) gửi cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm.
 

 

Cách thức thực hiện
+ Nộp hồ sơ trực tiếp
+ Hoặc gửi qua đường bưu điện
 
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Đơn xin chấm phúc tra bài thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm của thí sinh 01
Số bộ hồ sơ 01
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin chấm phúc tra bài thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm của thí sinh.
Đối tượng thực hiện - Cá nhân, Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm
Cơ quan thực hiện Bộ Tài Chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Tài Chính
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện 1. Văn bản thông báo kết quả chấm phúc tra của Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) gửi thí sinh. 2. Văn bản điều chỉnh kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm của Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) gửi cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Thí sinh có đơn xin chấm phúc tra bài thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) phê duyệt kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin