Báo cáo kết quả chấm thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Tài chính
Mã thủ tục BTC-287425
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Bảo hiểm
Trình tự thực hiện
+ Đối với các kỳ thi viết được tổ chức tại điểm thi của các cơ sở đào tạo, sau khi kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm kết thúc, cơ sở đào tạo chấm thi và báo cáo kết quả chấm thi lên Hệ thống phần mềm quản lý thông tin thi đại lý bảo hiểm. 
+ Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) căn cứ báo cáo kết quả chấm thi để ra quyết định phê duyệt kết quả thi.
 
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ (báo cáo kết quả chấm thi) qua mạng internet (đối với các kỳ thi viết tổ chức tại điểm thi của cơ sở đào tạo)
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Báo cáo kết quả chấm thi (đối với kỳ thi viết tổ chức tại điểm thi của cơ sở đào tạo)
01
Số bộ hồ sơ 01
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thi trên Hệ thống quản lý thi đại lý bảo hiểm. 
Đối tượng thực hiện Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm
Cơ quan thực hiện Bộ Tài Chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Tài Chính
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện các phụ lục kết quả thi kèm Quyết định phê duyệt kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
+ Đối với các kỳ thi viết tổ chức tại các điểm thi của cơ sở đào tạo, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thi, cơ sở đào tạo thực hiện chấm thi và báo cáo kết quả chấm thi qua Hệ thống quản lý thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.
+ Cán bộ chấm thi thực hiện chấm thi đúng theo đáp án đã được cấp. 
+ Bài thi đạt điểm đỗ khi đạt từ 75% tổng số điểm của bài thi.
 

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin