Cấp phép hoạt động thông tin, báo chí tại các địa phương của Việt Nam cho Văn phòng thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Ngoại giao
Mã thủ tục BNG-270976-10919
Cấp thực hiện Cấp Bộ, Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Báo chí (ngoại giao)
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1. Nộp hồ sơ Văn phòng thường trú có yêu cầu hoạt động thông tin, báo chí tại các địa phương của Việt Nam gửi hồ sơ tới Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời thông báo tới Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao).  
2. Trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trả lời Văn phòng thường trú bằng văn bản.  
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc fax đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Số bộ hồ sơ 01
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Văn phòng Ủy ban
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ  Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Nội dung Văn bản qui định  
1. Văn phòng thường trú thông báo cho Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao) về yêu cầu hoạt động thông tin, báo chí tại địa phương. Nghị định số 88/2012/NĐ-CP n...  
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin