Thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Khoa học và Công nghệ
Mã thủ tục BKHVCN-282634-G06-KC05
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Chủ dự án chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Km 29 Đại Lộ Thăng Long, Thạch Thất – Hà Nội.), vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 08.30 phút đến 11.30 phút, buổi chiều từ 13.00 phút đến 16.30 phút)

- Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. (Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ và xuất biên nhận/ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ).

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

    - Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc xem xét, kiểm tra hồ sơ hoặc lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu cần). Trường hợp cần giải trình, bổ sung nội dung hồ sơ, Ban quản lý sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày viết trên Giấy biên nhận hồ sơ. 

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

 

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Đơn đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất (bản gốc); - Quyết định cho thuê đất của của Ban Quản lý và Hợp đồng thuê đất (bản sao có chứng thực); - Biên bản xác nhận thời gian tạm ngừng hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp đề nghị được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động (bản sao có chứng thực); 01 bộ
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Đối tượng thực hiện - Nhà đầu tư đã được Ban Quản lý cho thuê đất và thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định về việc miễn (giảm) tiền thuê đất hoặc Văn bản thông báo cho người thuê đất biết lý do không thuộc diện được miễn, giảm.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Việc miễn, giảm tiền thuê đất được thực hiện theo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới. Nhà đầu tư chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định.

- Trong thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất tại Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc. Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất.


Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin