Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện thuê đất

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Khoa học và Công nghệ
Mã thủ tục BKHVCN-282632-G06-KC05
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Chủ dự án chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Km 29 Đại Lộ Thăng Long, Thạch Thất – Hà Nội), vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 08.30 phút đến 11.30 phút, buổi chiều từ 13.00 phút đến 16.30 phút)

- Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. (Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ và xuất biên nhận/ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ).

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

    - Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc xem xét, kiểm tra hồ sơ hoặc lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu cần). Trường hợp cần giải trình, bổ sung nội dung hồ sơ, Ban quản lý sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày viết trên Giấy biên nhận hồ sơ. 

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc


Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 1. Đơn đề nghị thẩm định của người xin giao đất, cho thuê đất (bản gốc); 2. Hồ sơ dự án đầu tư khi thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư (bản gốc). 3. Bản kê khai danh mục các dự án khác của nhà đầu tư đang sử dụng đất trên phạm vi cả nước được nhà nước giao đất/cho thuê đất và tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai của các dự án này (bản gốc. 03 bộ
Số bộ hồ sơ 03 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Đối tượng thực hiện - Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, không phải thẩm định điều kiện thuê đất. - Đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất đồng thời với việc thẩm định điều kiện thuê đất.
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện thuê đất.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Thời điểm thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện thuê đất được thực hiện cùng với thời điểm cấp Quyết định chủ trương đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin