Thủ tục Chấp thuận tổng mặt bằng, phương án kiến trúc và đấu nối hạ tầng kỹ thuật

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Khoa học và Công nghệ
Mã thủ tục BKHVCN-282626-G06-KC05
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Chủ dự án chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Km 29 Đại Lộ Thăng Long, Thạch Thất – Hà Nội.), vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút)

- Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. (Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ và xuất biên nhận/ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ).

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

    - Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc xem xét, kiểm tra hồ sơ hoặc lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu cần). Trường hợp cần giải trình, bổ sung nội dung hồ sơ, Ban quản lý sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày viết trên Giấy biên nhận hồ sơ. 

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 * Văn bản đề nghị chấp thuận Tổng mặt bằng, Phương án kiến trúc và Đấu nối hạ tầng kỹ thuật. * Các văn bản về chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền; Giấy chứng nhận đầu tư. * Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn, chứng chỉ hành nghề cá nhân thiết kế phù hợp. * Hợp đồng, Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng. * Phần thuyết minh: - Thuyết minh Tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng (quy mô xây dựng, chiều cao, sàn xây dựng, tính chất chức năng công trình, nhu cầu sử dụng đất và phương án xây dựng…). - Thuyết minh Phương án kiến trúc công trình (các mặt bằng, mặt đứng và phối cảnh từng hạng mục công trình...). - Thuyết minh quy hoạch, phương án đấu nối hạ tầng kỹ thuật (nêu rõ nhu cầu sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở tính toán, giải pháp thoát nước mưa, nước thải, vị trí, cao trình, các điểm đấu nối giao thông, thoát nước, lưu lượng nước thải, chất thải rắn, giải pháp xử lý nước thải, chất thải, vệ sinh môi trường…). - Các phụ lục tính toán kèm theo. * Bản vẽ (đo vẽ theo hệ tọa độ HN72 hoặc VN2000), trong đó, in màu bản vẽ tổng mặt bằng và phối cảnh kiến trúc công trình (có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Thành phần bản vẽ bao gồm: - Sơ đồ vị trí, giới hạn khu đất. - Bản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng (in tỷ lệ 1/100 - 1/200); trong đó thể hiện đầy đủ: quy hoạch sử dụng đất, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, tầng cao xây dựng, quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng... - Bản vẽ quy hoạch san nền, thoát nước mưa, thoát nước thải, mạng lưới giao thông; trong đó thể hiện: + Địa hình khu vực, cao độ thiết kế và hiện trạng tại các nút giao thông và ranh giới dự án (các vị trí tiếp giáp dự án lân cận), điểm đấu nối. + Mạng lưới thoát nước của dự án, bao gồm vị trí, cao trình, điểm đấu nối. - Bản vẽ quy hoạch thoát nước thải, trong đó thể hiện: + Mạng lưới thu gom nước thải (đường ống, độ dốc, cao trình…). + Vị trí, quy mô trạm bơm, trạm xử lý nước thải (nếu có). + Vị trí đấu nối, chi tiết hố thăm tại điểm đấu nối bên ngoài ranh giới dự án. - Các bản vẽ phương án kiến trúc công trình (các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh tổng thể công trình (in tỷ lệ 1/100 - 1/200). * Đĩa CD (đĩa mềm) số hoá tất cả các nội dung của hồ sơ, bản vẽ (file số hóa bản vẽ theo định dạng AutoCAD và Acrobat; file số hóa các văn bản theo định dạng Word, Excel, Acrobat…). Các bản vẽ trong hồ sơ tuân thủ theo thông tư sô 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù
Số bộ hồ sơ 03 bộ gốc+ 01 Đĩa CD
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Đối tượng thực hiện - Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức)
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận Tổng mặt bằng, Phương án kiến trúc và Đấu nối hạ tầng kỹ thuật cho Tổ chức, cá nhân và ký đóng dấu vào các bản vẽ kèm theo.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Tất cả các dự án đầu tư xây dựng của các tổ chức, cá nhân có quy mô < 5ha, đã được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cấp chủ trương đầu tư/ giấy chứng nhận đầu tư và đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000


Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin