Thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (đối với dự án có quy mô ≥ 5 ha)

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Khoa học và Công nghệ
Mã thủ tục BKHVCN-282625-G06-KC05
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Chủ dự án chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Km 29 Đại Lộ Thăng Long, Thạch Thất – Hà Nội.), vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút)

- Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. (Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ và xuất biên nhận/ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ).

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

    - Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc xem xét, kiểm tra hồ sơ hoặc lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu cần). Trường hợp cần giải trình, bổ sung nội dung hồ sơ, Ban quản lý sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày viết trên Giấy biên nhận hồ sơ. 

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 * Thuyết minh quy hoạch chi tiết bao gồm (thuyết minh và các bản in mầu thu nhỏ) với các nội dung chủ yếu sau:(7 bộ gốc) - Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu đất lập quy hoạch chi tiết xây dựng; xác định các vấn đề liên quan cần được giải quyết trong đồ án quy hoạch chi tiết. - Xác định chỉ tiêu về dân số, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu tổ chức không gian ,kiến trúc cho khu vực quy hoạch; chỉ tiêu sử dụng đất và yêu cầu về kiến trúc công trình đối với từng lô đất; bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới lô đất. - Xác định vị trí, quy mô và quy định các khu đặc trưng cần kiểm soát. - Quy định hoặc đề xuất giải pháp thiết kế công trình cụ thể. - Đánh giá môi trường chiến lược: Nội dung theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP. - Dự kiến sơ bộ về tổng mức đầu tư, đề xuất giải pháp về nguồn vốn và tổ chức thực hiện. Lưu ý: (Thuyết minh đồ án quy hoạch chi tiết phải có bảng biểu thông kê, phụ lục tính toán, hình ảnh minh hoạ và hệ thống sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3 với ký hiệu và ghi chú rõ ràng, được sắp xếp kèm theo nội dung từng phần của thuyết minh liên quan). * Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bản vẽ minh hoạ; các số liệu tính toán và các căn cứ pháp lý liên quan).(7 bộ gốc) * Dự thảo Quy định về quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng: Nội dung theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP và phải có sơ đồ kèm theo.(01 bộ gốc) * Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án.(01 bộ phô tô) * Bản vẽ đồ án quy hoạch bao bồm: (7 bộ gốc) - Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, được trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000. - Bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan và đánh giá đất xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500. - Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500. - Bản đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500. - Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Xác định ranh giới từng khu đất và lô đất theo tính chất, chức năng sử dụng đối với đất xây dựng các công trình dân dụng, công cộng, hệ thống đường giao thông, khu cây xanh, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật; các yêu cầu về quản lý sử dụng đất(tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất...). Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500. - Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: Các công trình công cộng ngầm, các công trình cao tầng có xây dựng công trình ngầm(nêu có). Tỷ lệ thích hợp. - Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình 1/500. - Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường: Giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước bẩn, thu gom chất thải rắn, nghĩa trang. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình 1/500. - Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500. - Các bản vẽ quy định việc kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan trong khu vực lập quy hoạch: Xác định các công trình điểm nhấn trong khu vực quy hoạch theo các hướng, tầm nhìn; xác định tầng cao xây dựng công trình, khoảng lùi cho từng lô đất, trên từng tuyến phố và ngả giao nhau đường phố; xác định hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc; hệ thống cây xanh mặt nước, quảng trường. Thể hiện tỷ lệ thích hợp. - Các bản vẽ về đánh giá môi trường chiến lược: Hiện trạng và đánh giá môi trường chiến lược. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp. (Quy cách, hệ thống ký hiệu bản vẽ tuân thủ theo phụ lục ban hành kèm theo thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng). * Hồ sơ pháp nhân và năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch: (Bản sao chứng thực 03bộ). - Đăng ký kinh doanh, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn lập quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền cấp.(Sở xây dựng hoặc Bộ xây dựng cấp)(Được đăng tải thông tin năng lực trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng).(Đối với tổ chức tư vấn trong nước). - Đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn lập quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền cấp.(Sở Xây dựng hoặc Bộ Xây dựng cấp).(Đối với tổ chức tư vấn nước ngoài). - Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chủ nhiệm và các chủ trì thiết kế đồ án quy hoạch xây dựng. * Đĩa CD lưu toàn bộ nội dung đồ án.(01 Đĩa CD) 07 bộ gốc
Số bộ hồ sơ 07 bộ gốc
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Thời gian thẩm định đồ án tối đa 25 ngày.

- Thời gian phê duyệt tối đa 15 ngày.


Đối tượng thực hiện - Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức)
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện - Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch, - Bản vẽ quy hoạch xây dựng được đóng dấu thẩm định/ phê duyệt
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Tất cả các dự án đầu tư xây dựng của các tổ chức, cá nhân đã được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cấp chủ trương đầu tư/ giấy chứng nhận đầu tư có quy mô ≥ 5ha (Thuộc khu vực đã phê duyệt quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu).

- Đã thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.


Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin