Thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (đối với dự án có quy mô ≥ 5 ha)

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Khoa học và Công nghệ
Mã thủ tục BKHVCN-282624-G06-KC05
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Chủ dự án chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Km 29 Đại Lộ Thăng Long, Thạch Thất – Hà Nội.), vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút)

- Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. (Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ và xuất biên nhận/ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ).

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

    - Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc xem xét, kiểm tra hồ sơ hoặc lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu cần). Trường hợp cần giải trình, bổ sung nội dung hồ sơ, Ban quản lý sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày viết trên Giấy biên nhận hồ sơ. 

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc


Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 * Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch bao gồm (thuyết minh và các bản in mầu thu nhỏ) với các nội dung chủ yếu sau:( 7 bộ gốc). - Luận chứng về sự cần thiết, các căn cứ pháp lý lập quy hoạch; xác định phạm vi ranh giới, diện tích, chức năng khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng - Xác định những nội dung, vấn đề cần giải quyết trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng. - Nêu các chỉ tiêu cơ bản áp dụng về quy mô, sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở quy hoạch phân khu xây dựng hoặc quy hoạch chung xây dựng đã được phê duyệt, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy hoạch khác có liên quan. - Yêu cầu về công tác điều tra khảo sát hiện trạng và thu thập tài liệu, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, kết nối hạ tầng kỹ thuật, đánh giá môi trường chiến lược và những yêu cầu nghiên cứu khác. - Đề xuất sơ bộ về cấu trúc, nguyên tắc tổ chức không gian khu vực lập quy hoạch chi tiết trên cơ sở danh mục các hạng mục công trình cần đầu tư xây dựng trong khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng. - Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo, số lượng, quy cách của sản phẩm hồ sơ đồ án; kế hoạch và tiến độ tổ chức lập quy hoạch. * Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và các căn cứ pháp liên quan. (01 bộ sao) * Bản vẽ: (7 bộ gốc). - Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung xây dựng theo tỷ lệ thích hợp. - Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ tỷ lệ 1/500. (Quy cách, hệ thống ký hiệu bản vẽ tuân thủ theo phụ lục ban hành kèm theo thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng). * Hồ sơ pháp nhân và năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch: (Bản sao chứng thực 03 bộ) - Đăng ký kinh doanh, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn lập quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền cấp.(Sở xây dựng hoặc Bộ xây dựng cấp)(Được đăng tải thông tin năng lực trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng).(Đối với tổ chức tư vấn trong nước). - Đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn lập quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền cấp.(Sở Xây dựng hoặc Bộ Xây dựng cấp).(Đối với tổ chức tư vấn nước ngoài). - Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chủ nhiệm và các chủ trì thiết kế đồ án quy hoạch xây dựng. 07 bộ sao y chứng thực
Số bộ hồ sơ 07 bộ sao y chứng thực
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Tối đa 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Thời gian thẩm định tối đa 15 ngày.

- Thời gian phê duyệt tối đa 10 ngày.


Đối tượng thực hiện - Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức)
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Tất cả các dự án đầu tư xây dựng của các tổ chức, cá nhân đã được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cấp chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư có quy mô ≥ 5ha.(Thuôc khu vực đã phê duyệt quy hoạch chung xây dựng hoặc quy hoạch phân khu).
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin