Tên thủ tục: Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Bến Tre
Mã thủ tục BLĐ-TBVXH-BTR-286142
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Lao động tiền lương
Trình tự thực hiện Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre. Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, ra phiếu hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ không đủ thành phần thì hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung hồ sơ theo quy định. Bước 2. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết. Bộ phận tham mưu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành kiểm tra, tham mưu lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động gửi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để chuyển người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Bước 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công. Bước 4. Đến hẹn, tổ chức hoặc cá nhân đến Trung tâm Phục vụ hành chính nhận kết quả.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre, số 03 Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, Thành phố Bến Tre hoặc qua cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ www.motcua.bentre.gov.vn.
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 gồm văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động; Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; Nội quy lao động.
01
Số bộ hồ sơ 01 bộ Hồ sơ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre, số 03 Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, Thành phố Bến Tre hoặc qua cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ www.motcua.bentre.gov.vn.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên.
Đánh giá tác động TTHC