Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Bắc Ninh
Mã thủ tục BLĐ-TBVXH-BNI-286126
Cấp thực hiện Cấp Xã
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm hồ sơ gửi UBND cấp xã ( Tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp xã). Khi nộp hồ sơ cần xuất trình các giấy tờ sau (Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân; số hộ khẩu của người khuyết tật, người đại diện hợp pháp của người khuyết tật; giấy khai sinh đối với trẻ em).

Bước 2: UBND cấp xã tiến hành các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền được giao trong việc thành lập Hội đồng, tiến hành xác định dạng tật và mức độ khuyết tât cho đối tượng.

Bước 3: Hội đồng đưa ra Kết luận về dạng tật và mức độ khuyết tật. Trường hợp không đưa ra được kết luận thì có trách nhiệm cấp giấy giới thiệu và kèm theo danh sách đối tượng đến Hội đồng giám định y khoa ( qua Phòng LĐTBXH cấp huyện).

Bước 4: UBND cấp xã niêm yết, thông báo công khai biên bản kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật tại trụ sở UBND cấp xã và Cấp giấy xác nhận khuyết tật.

Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Đối với trường hợp xác định khuyết tật: + Đơn đề nghị (theo Mẫu số 01). + Bản sao các giấy tờ y tế chứng minh về khuyết tật: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật hoặc các giấy tờ liên quan khác (nếu có). + Bản sao kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa trước ngày 01/6/2012. - Đối với trường hợp xác định lại khuyết tật: + Đơn đề nghị (theo Mẫu số 01). + Bản sao các giấy tờ y tế chứng minh về khuyết tật: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật, Giấy xác nhận khuyết tật cũ hoặc các giấy tờ liên quan khác (nếu có). 01
Số bộ hồ sơ 01 bộ Hồ sơ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Thời hạn thực hiện: 25 ngày làm việc,

Trong đó:

-01 ngày tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả một cửa thuộc UBND cấp xã.

-19 ngày, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã tiến hành xét duyệt, đưa ra kết luận mức độ khuyết tật cho người khuyết tật. Trường hợp không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật; người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật ở cấp xã; có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã không khách quan, chính xác, thì Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã cấp giấy giới thiệu và lập danh sách đối tượng đề nghị chuyển về Hội đồng giám định y khoa thực hiện ( Qua phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện). -05 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản kết luận của Hội đồng về dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật, UBND cấp xã niêm yết, thông báo công khai kết luận của Hội đồng tại trụ sở UBND cấp xã và cấp giấy xác nhận khuyết tật.

Đối tượng thực hiện Người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả một cửa thuộc UBND cấp xã

Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận khuyết tật
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin