Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Bình Thuận
Mã thủ tục BXD-BTN-187784
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1. Gửi hồ sơ xin cấp phép

- Gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh tới cơ quan được phân cấp quản lý cây xanh theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

 
2. xem xét và cấp giấy phép Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan được phân cấp quản lý cây xanh cấp giấy phép theo quy định.  

 

Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
  Thành phần hồ sơ  
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị; nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển, kích thước loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị;  
2. Sơ đồ, vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển;  
3. Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển.  

 

Số bộ hồ sơ 01
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tất cả
Cơ quan thực hiện Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện.
Cơ quan được ủy quyền Cơ quan quản lý cây xanh đô thị do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy phép
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Nội dung Văn bản qui định  
1. Cây xanh đã chết, đã đổ gãy hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm; Nghị định về quản lý cây xan...  
2. Cây xanh chết do bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không bảo đảm an toàn; Nghị định về quản lý cây xan...  
3. Cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình. Nghị định về quản lý cây xan...  
     
     

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin