Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.1

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Bình Phước
Mã thủ tục BNN-BPC-288422
Cấp thực hiện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Thủy lợi
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến đến bộ phận tiếp nhận của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước.

Bộ phận Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ hợp lệ thì lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời chuyển hồ sơ về Chi cục Thủy lợi giải quyết. Thời gian thực hiện 0,5 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện.

- Bước 2: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy lợi có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, nếu đạt yêu cầu thì tham mưu Sở ra báo cáo kết quả thẩm định. Trường hợp không đạt yêu cầu cũng phải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân. Đồng thời gửi kết quả về Bộ phận Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước.

Thời gian thực hiện không quá 29,5 ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III, không quá 19,5 ngày làm việc đối với công trình cấp IV.

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phước hoặc qua hệ thống dịch vụ đã đăng ký.

 

 

Cách thức thực hiện
 Nộp trực tiếp hoặc gửi dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Số 727, QL14, P. Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
 
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Tờ trình thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình theo mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP; - Báo cáo tổng hợp về hồ sơ trình thẩm định của Chủ đầu tư theo Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng - Thuyết minh thiết kế; Bản vẽ thiêt kế; Dự toán xây dựng công trình. - Hồ sơ khảo sát xây dựng công trình: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng; Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng; Quyết định phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng. - Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo hồ sơ dự án đầu tư được phê duyệt. Các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan liên quan đến công trình (nếu có). - Bản sao hồ sơ về điều kiện năng lực của chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế xây dựng công trình. Bản sao văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết
Thời gian thực hiện không quá 30 ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III, không quá 20 ngày làm việc đối với công trình cấp IV
Đối tượng thực hiện - tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Báo cáo kết quả thẩm định.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin