Thẩm định thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình thủy lợi, nông nghiệp và phát triển nông thôn.1

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Bình Phước
Mã thủ tục BNN-BPC-288015
Cấp thực hiện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Thủy lợi
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến đến bộ phận tiếp nhận của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.  

Bộ phận Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ hợp lệ thì lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời chuyển hồ sơ về Chi cục Thủy lợi giải quyết. Thời gian thực hiện 0,5 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện.

- Bước 2: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy lợi có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, nếu đạt yêu cầu thì tham mưu Sở ra Báo cáo kết quả thẩm định. Trường hợp không đạt yêu cầu cũng phải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân. Đồng thời gửi kết quả về bộ phận Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước. Thời gian thực hiện không không quá 19,5 ngày làm việc.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước hoặc qua hệ thống dịch vụ đã đăng ký.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Số 727, QL14, P. Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

 

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Tờ trình đề nghị thẩm định của Chủ đầu tư theo mẫu 04 quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ. - Báo cáo tổng hợp về hồ sơ trình thẩm định của Chủ đầu tư theo Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. - Văn bản chủ trương đầu tư xây dựng của cấp có thẩm quyền. Các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án (nếu có). - Hồ sơ khảo sát xây dựng công trình: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng; Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng; Quyết định phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng. - Thành phần hồ sơ: Thuyết minh Báo cáo KTKT; Thiết kế bản vẽ thi công; Dự toán - Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực). 1
Số bộ hồ sơ 01 (một) bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Không quá 20 ngày làm việc

 

Đối tượng thực hiện - tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không
Kết quả thực hiện Báo cáo kết quả thẩm định.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin