Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Bình Phước
Mã thủ tục BPC-284401
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ số 727, QL14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận.  Khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức thẩm định và trả kết quả cho Công dân, tổ chức.

- Bước 3: Căn cứ ngày hẹn trên giấy biên nhận Tổ chức nhận trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký trả phí để nhận qua đường bưu điện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

 

Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Theo trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi như các loại hình doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp;
Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Đối tượng thực hiện - tổ chức
Cơ quan thực hiện Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin