Xác nhận đủ điều kiện nuôi con nuôi và người nhận nuôi con nuôi không cùng phường với người được nhận làm con nuôi

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hải Phòng
Mã thủ tục T-HPG-144598-TT
Cấp thực hiện Không có thông tin
Lĩnh vực Tư pháp Công tác nuôi con nuôi
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước
1. Nộp hồ sơ Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã
2. Xem xét hồ sơ Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả
3. Nhận lại hồ sơ Công dân nhận kết quả tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện
Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện nuôi con nuôi
Số bộ hồ sơ 01
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Tối đa 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Uỷ ban nhân dân cấp xã
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Xác nhận trực tiếp vào đơn
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Nội dung Văn bản qui định
1. Xuất trình chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của người nhận con nuôi; Giấy chứng nhận kết hôn (Trong trường hợp hai vợ chồng nhận nuôi con nuôi)
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin