Đăng kí việc nhận con ( đối với trường hợp con đã thành niên )

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hải Phòng
Mã thủ tục T-HPG-144581-TT
Cấp thực hiện Không có thông tin
Lĩnh vực Tư pháp Công tác nuôi con nuôi
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước
1. Nộp hồ sơ Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã
2. Xem xét hồ sơ Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả
3. Nhận lại hồ sơ Công dân nhận kết quả tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện
Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
  Thành phần hồ sơ
1. Tờ khai đăng ký việc nhận con
2. Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con
3. Bản sao Giấy CMND (hoặc giấy tờ hợp pháp thay thế) của người là cha, mẹBản sao giấy khai sinh của cha, mẹ
4. Bản sao giấy khai sinh của cha, mẹ
5. Giấy tờ, tài liệu, chứng cứ (nếu có) để chứng minh quan hệ giữa người nhận và người được nhận
6. Bản sao Sổ hộ khẩu (hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế) của cha, mẹ
Số bộ hồ sơ 01
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc (Kéo dài không quá 05 ngày trong trường hợp phải xác minh)
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Uỷ ban nhân dân cấp xã
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Nội dung Văn bản qui định
1. Trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên, thì phải có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự
2. Khi đăng ký việc nhận con, các bên cha, mẹ, con phải có mặt tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin